http://agenturabudulinek.cz/


penny letak karvina
božena němcová databáze knih
česká spořitelna klientská zóna
česká spořitelna druhý účet
pocasí liberec
česká televize doktorka test
cd aktuálně
účtenkovka startuje
dolní čermná rajče
jak mit stesti
volejte
+420 775 012 411

Datová schránka jpg

Datová schránka: Město Bruntál

Nejběžnější typy souborů, které jsou systémem přenášeny (jako například soubory PDF, DOC, XLS, JPG, ZFO apod.) se dají otevírat prostřednictvím bezplatně šířených aplikací. Konkrétní příklady vhodných konfigurací a čísla verzí testovaného softwaru jsou na …

Datová schránka - Oficiální stránka města Kardašova Řečice

Kontrolní mechanizmy elektronické podatelny prověřují, zda je datová zpráva v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, opatřena platným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou a časovým razítkem.

Datová schránka: Město Bruntál

Oficiální stránky Obce Velemín. Datová schránka Města Kardašova Řečice. Typ datové schránky – orgán veřejné moci

E-podatelna (ÚKZÚZ)

Datová schránka. Při podání do datové schránky ÚKZÚZ jsou respektovány všechny formáty stanovené vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.

Images of datová schránka Jpg

Podatelna přijímá podání: v analogové podobě (listinné, obrazové) podaná osobně na podatelně nebo poštou; v digitální podobě (datové zprávy) podaná elektronicky do datové schránky nebo na adresu elektronické pošty

Datová schránka - Město Příbram

Datová schránka je znepřístupněna pro fyzickou osobu v případě úmrtí, prohlášení osoby za mrtvou, zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům a nebo omezení na osobní svobody (vazba, nástup do vězení, zabezpečovací detence, ochranné léčení, epidemiologické důvody, a to i zpětně.

Požadavky na HW a SW - Home

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o této skutečnosti. Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:

Nejvyšší správní soud | Podatelna

Datová schránka; Datová schránka. ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů) formát *.txt (prostý text) formát *.htm, *. html (hypertextový dokument) formát *.rtf (RTF format)

Datová schránka - Bílá Lhota datová schránka jpg

Datová schránka Obecního úřadu Borek. Od 26. 10. 2009 je (dle zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů) zprovozněna naším úřadem. Id datové schránky: 78hbgjf. Požadované formáty pro příjem zpráv do IS DS: Adobe Acrobat Reader® s příponou *.pdf

Podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Informace o provozu hlavní podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů na Magistrátu hlavního města Prahy. Doručovacími adresami MHMP jsou níže uvedené adresy pracovišť hlavní podatelny MHMP, na kterých je zaručeno převzetí a další zpracování adresované pošty.

Elektronické a analogové podání - Česká pošta

Datová schránka; Datová schránka. ID datové schránky města Příbram: 2ebbrqu. Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů) formát *.txt (prostý text) formát *.htm, *. html (hypertextový dokument) formát *.rtf (RTF format)

Úvodní stránka - Home

Datová schránka (DS) je elektronické úložiště dokumentů. Komunikace prostřednictvím DS funguje na podobném principu jako elektronická pošta a plně nahrazuje dosavadní formu úřední korespondence.

Datová schránka – Obec Borek

Požadavky na HW a SW. Klientský portál datových schránek je koncipován tak, aby jeho používání nevyžadovalo žádnou konkrétní technologii či konkrétního výrobce.

Ministerstvo zemědělství (E-podatelna, eAGRI)

Datová schránka (DS) je elektronické úložiště dokumentů. Komunikace prostřednictvím DS funguje na podobném principu jako elektronická pošta a plně nahrazuje dosavadní formu úřední korespondence.

Datova | Datové schránky

Podatelna přijímá podání: v analogové podobě (listinné, obrazové) podaná osobně na podatelně nebo poštou; v digitální podobě (datové zprávy) podaná elektronicky do datové schránky nebo na adresu elektronické pošty